Mở tài khoản

Quý khách vui lòng chuẩn bị:

  • + CMND hoặc CCCD còn hiệu lực theo quy định.
  • + GPKD và Giấy Uỷ Quyền nếu là doanh nghiệp.
  • + Máy tính hoặc diện thoại có camera.
  • + Sử dụng điện thoại iOS 12.4.1 hoặc Android 9.0 trở lên.

Lưu ý: Quý khách tải/chụp CMND/CCCD và khuôn mặt để được xác thực eKYC và ký hợp đồng điện tử


HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN


Vui lòng chọn loại tài khoản:Quý khách đã có tài khoản?    ĐĂNG NHẬP
Đăng ký trải nghiệm tài khoản Demo giao dịch hàng hóa, tại đây!